• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,700 VND
Baudouin 100 kVA 4M11G120/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 100 kVA 4M11G120/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 100 kVA 4M11G120/5

100 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 110 kVA
Công suất liên tục: 100 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M11G120/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-100B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 285,150,939 70
DGS-100B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 288,534,910 70
DGS-100B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 297,950,030 70
DGS-100B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 301,334,000 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 303,926,173 70
DGS-103B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 304,974,972 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 307,137,976 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 307,578,320 70
DGS-103B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 308,125,625 70
DGS-100B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 309,075,435 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 315,630,206 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 320,579,506 70
DGS-100B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 321,874,526 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 325,982,631 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 328,776,143 70
DGS-103B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 334,198,842 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 338,142,622 70
DGS-102B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 364,598,820 70
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-100B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

285,150,939

60 day(s)

DIGENSO

DGS-100B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

288,534,910

60 day(s)

DIGENSO

DGS-100B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

297,950,030

60 day(s)

DIGENSO

DGS-100B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

301,334,000

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

303,926,173

60 day(s)

DIGENSO

DGS-103B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

304,974,972

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

307,137,976

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

307,578,320

60 day(s)

DIGENSO

DGS-103B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

308,125,625

60 day(s)

DIGENSO

DGS-100B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

309,075,435

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

315,630,206

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

320,579,506

60 day(s)

DIGENSO

DGS-100B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

321,874,526

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

325,982,631

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

328,776,143

60 day(s)

DIGENSO

DGS-103B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

334,198,842

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

338,142,622

60 day(s)

DIGENSO

DGS-102B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

364,598,820

60 day(s)