• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND
Baudouin 110 kVA 4M11G120/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 110 kVA 4M11G120/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 110 kVA 4M11G120/5

100 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 110 kVA
Công suất liên tục: 100 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M11G120/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 294,141,309 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 297,635,282 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 307,337,845 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 310,831,818 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 313,512,569 70
DGS-112B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 314,603,075 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 316,838,168 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 317,283,398 70
DGS-112B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 317,851,564 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 318,857,583 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 325,602,540 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 330,727,674 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 332,054,120 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 336,298,580 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 339,184,813 70
DGS-112B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 344,787,501 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 348,862,183 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 376,196,507 70
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

294,141,309

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

297,635,282

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

307,337,845

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

310,831,818

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

313,512,569

60 day(s)

DIGENSO

DGS-112B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

314,603,075

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

316,838,168

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

317,283,398

60 day(s)

DIGENSO

DGS-112B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

317,851,564

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

318,857,583

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

325,602,540

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

330,727,674

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

332,054,120

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

336,298,580

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

339,184,813

60 day(s)

DIGENSO

DGS-112B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

344,787,501

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

348,862,183

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

376,196,507

60 day(s)