• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,800 VND
Baudouin 110 kVA 4M11G120/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 110 kVA 4M11G120/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 110 kVA 4M11G120/5

100 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 110 kVA
Công suất liên tục: 100 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M11G120/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 310,667,150 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 314,078,568 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 316,703,820 70
DGS-112B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 317,782,395 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 319,559,923 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 319,967,904 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 320,385,482 70
DGS-112B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 320,945,804 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 322,971,341 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 328,518,082 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 333,549,281 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 334,824,996 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 338,974,281 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 341,795,796 70
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 343,717,769 70
DGS-112B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 347,272,852 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 351,256,167 70
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 377,977,565 70
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

310,667,150

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

314,078,568

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

316,703,820

60 day(s)

DIGENSO

DGS-112B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

317,782,395

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

319,559,923

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

319,967,904

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

320,385,482

60 day(s)

DIGENSO

DGS-112B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

320,945,804

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

322,971,341

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

328,518,082

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

333,549,281

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

334,824,996

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

338,974,281

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

341,795,796

60 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

343,717,769

60 day(s)

DIGENSO

DGS-112B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

347,272,852

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

351,256,167

60 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

377,977,565

60 day(s)