• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,800 VND
Baudouin 165 kVA 6M11G165/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 165 kVA 6M11G165/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 165 kVA 6M11G165/5

150 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 165 kVA
Công suất liên tục: 150 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M11G165/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 325,645,122 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 327,830,631 55
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 328,808,532 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 336,380,809 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 341,412,009 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 346,837,009 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (Trung Quốc)) 349,217,398 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 350,156,437 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 352,058,560 55
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 355,135,580 60
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 355,965,437 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 359,118,894 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 385,840,293 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (Ý) 390,819,435 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (Ý) 399,449,949 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

325,645,122

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

327,830,631

45 day(s)

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

328,808,532

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

336,380,809

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

341,412,009

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

346,837,009

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

349,217,398

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

350,156,437

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

352,058,560

45 day(s)

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

355,135,580

50 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

355,965,437

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

359,118,894

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

385,840,293

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

390,819,435

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

399,449,949

45 day(s)