• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,470 VND
Baudouin 165 kVA 6M11G165/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 165 kVA 6M11G165/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 165 kVA 6M11G165/5

150 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 165 kVA
Công suất liên tục: 150 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M11G165/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 334,500,456 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 336,746,807 55
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 337,749,329 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 345,531,060 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 350,706,274 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 356,277,836 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (Trung Quốc)) 358,728,956 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 359,689,511 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 361,649,212 55
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 364,807,024 60
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 365,659,943 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 368,901,034 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 396,365,018 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (Ý) 401,482,531 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (Ý) 410,352,886 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

334,500,456

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

336,746,807

45 day(s)

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

337,749,329

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

345,531,060

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

350,706,274

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

356,277,836

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

358,728,956

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

359,689,511

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

361,649,212

45 day(s)

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

364,807,024

50 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

365,659,943

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

368,901,034

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

396,365,018

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

401,482,531

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

410,352,886

45 day(s)