• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND
Baudouin 165 kVA 6M11G165/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 165 kVA 6M11G165/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 165 kVA 6M11G165/5

150 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 165 kVA
Công suất liên tục: 150 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M11G165/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 345,539,692 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 347,774,785 55
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 348,788,181 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 356,539,157 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 361,664,291 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 367,235,197 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (Trung Quốc)) 369,646,766 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 370,630,765 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 372,552,386 55
DGS-165B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 375,724,118 60
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 376,573,010 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 379,798,800 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 407,133,124 55
DGS-170B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (Ý) 412,226,477 55
DGS-171B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (Ý) 421,054,954 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

345,539,692

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

347,774,785

45 day(s)

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

348,788,181

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

356,539,157

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

361,664,291

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

367,235,197

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

369,646,766

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

370,630,765

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

372,552,386

45 day(s)

DIGENSO

DGS-165B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

375,724,118

50 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

376,573,010

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

379,798,800

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

407,133,124

45 day(s)

DIGENSO

DGS-170B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

412,226,477

45 day(s)

DIGENSO

DGS-171B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

421,054,954

45 day(s)