• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,700 VND
Baudouin 150 kVA 6M11G165/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 150 kVA 6M11G165/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 150 kVA 6M11G165/5

150 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 165 kVA
Công suất liên tục: 150 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M11G165/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-150B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 334,979,858 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 337,142,863 55
DGS-150B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 338,130,511 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 345,635,093 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 350,584,393 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 355,987,518 55
DGS-155B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (Trung Quốc)) 358,309,410 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 359,274,002 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 361,121,316 55
DGS-150B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 364,203,728 60
DGS-155B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 365,025,349 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 368,147,509 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 394,603,706 55
DGS-154B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2S4 (Ý) 399,533,432 55
DGS-155B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1M4 (Ý) 408,078,291 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-150B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

334,979,858

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

337,142,863

45 day(s)

DIGENSO

DGS-150B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

338,130,511

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

345,635,093

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

350,584,393

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

355,987,518

45 day(s)

DIGENSO

DGS-155B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

358,309,410

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

359,274,002

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

361,121,316

45 day(s)

DIGENSO

DGS-150B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

364,203,728

50 day(s)

DIGENSO

DGS-155B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

365,025,349

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

368,147,509

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

394,603,706

45 day(s)

DIGENSO

DGS-154B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

399,533,432

45 day(s)

DIGENSO

DGS-155B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

408,078,291

45 day(s)