• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,470 VND
Baudouin 262 kVA 6M16G250/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 262 kVA 6M16G250/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 262 kVA 6M16G250/5

237 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 262 kVA
Công suất liên tục: 237 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M16G250/5
Đầu phát: Sinocox
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-262B Việt Nam Trung Quốc SMU270J (Trung Quốc) 402,391,268 70
DGS-262B Việt Nam Trung Quốc SMU315B (Trung Quốc) 411,797,802 55
DGS-263B Việt Nam Trung Quốc SMF315C (Trung Quốc) 426,992,973 55
DGS-263B Việt Nam Trung Quốc SMF315DS (Trung Quốc) 434,112,995 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc SMF315D (Trung Quốc) 437,123,086 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc SMF315E (Trung Quốc) 451,826,223 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc SMF315F (Trung Quốc) 460,277,632 55
DGS-265B Việt Nam Trung Quốc SMF315G (Trung Quốc) 463,171,950 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-262B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU270J Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

402,391,268

60 day(s)

DIGENSO

DGS-262B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU315B Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

411,797,802

45 day(s)

DIGENSO

DGS-263B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF315C Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

426,992,973

45 day(s)

DIGENSO

DGS-263B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF315DS Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

434,112,995

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF315D Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

437,123,086

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF315E Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

451,826,223

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF315F Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

460,277,632

45 day(s)

DIGENSO

DGS-265B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF315G Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

463,171,950

45 day(s)