• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND
Baudouin 264 kVA 6M16G250/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 264 kVA 6M16G250/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 264 kVA 6M16G250/5

238 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 264 kVA
Công suất liên tục: 238 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M16G250/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 443,097,284 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 455,233,126 55
DGS-265B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 457,625,388 55
DGS-265B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 469,154,956 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2L4 C (G7 (Trung Quốc)) 471,993,843 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2L4 C (G7 (sx Ấn Độ)) 490,377,257 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2M4 (Ý) 496,319,502 55
DGS-265B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1L4 (Ý) 518,390,696 55
DGS-264B Việt Nam Trung Quốc ECO38 2L4 C (Ý) 545,555,242 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

443,097,284

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

455,233,126

45 day(s)

DIGENSO

DGS-265B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

457,625,388

45 day(s)

DIGENSO

DGS-265B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

469,154,956

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2L4 C Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

471,993,843

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2L4 C Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

490,377,257

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

496,319,502

45 day(s)

DIGENSO

DGS-265B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

518,390,696

45 day(s)

DIGENSO

DGS-264B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 2L4 C Xuất xứ đầu phát: Ý

545,555,242

45 day(s)