• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND
Baudouin 30 kVA 4M06G35/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 30 kVA 4M06G35/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 30 kVA 4M06G35/5

28 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 30 kVA
Công suất liên tục: 28 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M06G35/5
Đầu phát: Sinocox
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-30B Việt Nam Trung Quốc SMU180D (Trung Quốc) 190,018,548 60
DGS-30B Việt Nam Trung Quốc SMF182E (Trung Quốc) 195,661,803 60
DGS-30B Việt Nam Trung Quốc SMU180F (Trung Quốc) 195,661,803 60
DGS-30B Việt Nam Trung Quốc SMU180E (Trung Quốc) 196,964,093 60
DGS-30B Việt Nam Trung Quốc SMF182F (Trung Quốc) 198,700,480 60
DGS-31B Việt Nam Trung Quốc SMU180G (Trung Quốc) 200,436,866 60
DGS-31B Việt Nam Trung Quốc SMU225B (Trung Quốc) 201,391,878 60
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-30B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU180D Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

190,018,548

50 day(s)

DIGENSO

DGS-30B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF182E Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

195,661,803

50 day(s)

DIGENSO

DGS-30B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU180F Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

195,661,803

50 day(s)

DIGENSO

DGS-30B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU180E Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

196,964,093

50 day(s)

DIGENSO

DGS-30B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF182F Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

198,700,480

50 day(s)

DIGENSO

DGS-31B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU180G Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

200,436,866

50 day(s)

DIGENSO

DGS-31B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU225B Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

201,391,878

50 day(s)