• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,700 VND
Baudouin 28 kVA 4M06G35/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 28 kVA 4M06G35/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 28 kVA 4M06G35/5

28 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 30 kVA
Công suất liên tục: 28 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M06G35/5
Đầu phát: Sinocox
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF180D (Trung Quốc) 184,295,682 60
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF182E (Trung Quốc) 189,768,977 60
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF180F (Trung Quốc) 189,768,977 60
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF180E (Trung Quốc) 191,032,045 60
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF182F (Trung Quốc) 192,716,136 60
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF180G (Trung Quốc) 194,400,227 60
DGS-28B Việt Nam Trung Quốc SMF225B (Trung Quốc) 195,326,477 60
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF180D Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

184,295,682

50 day(s)

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF182E Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

189,768,977

50 day(s)

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF180F Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

189,768,977

50 day(s)

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF180E Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

191,032,045

50 day(s)

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF182F Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

192,716,136

50 day(s)

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF180G Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

194,400,227

50 day(s)

DIGENSO

DGS-28B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF225B Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

195,326,477

50 day(s)