• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,461 VND
Baudouin 715 kVA 6M33G715/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 715 kVA 6M33G715/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 715 kVA 6M33G715/5

650 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 715 kVA
Công suất liên tục: 650 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M33G715/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO40 VL4 (G7 (Trung Quốc)) 1,062,449,196 70
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 1,115,865,440 70
DGS-717B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 1,134,999,618 70
DGS-718B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1M4 (G7 (Trung Quốc)) 1,150,944,765 70
DGS-720B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 1,160,511,854 70
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO40 VL4 (Ý) 1,178,848,773 70
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1S4 (Ý) 1,225,089,701 70
DGS-717B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2S4 (Ý) 1,252,196,452 70
DGS-718B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1M4 (Ý) 1,273,722,401 70
DGS-720B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2M4 (Ý) 1,288,870,291 70
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO40 VL4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,062,449,196

60 day(s)

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,115,865,440

60 day(s)

DIGENSO

DGS-717B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,134,999,618

60 day(s)

DIGENSO

DGS-718B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,150,944,765

60 day(s)

DIGENSO

DGS-720B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,160,511,854

60 day(s)

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO40 VL4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,178,848,773

60 day(s)

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,225,089,701

60 day(s)

DIGENSO

DGS-717B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,252,196,452

60 day(s)

DIGENSO

DGS-718B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,273,722,401

60 day(s)

DIGENSO

DGS-720B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,288,870,291

60 day(s)