• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,470 VND
Baudouin 715 kVA 6M33G715/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 715 kVA 6M33G715/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 715 kVA 6M33G715/5

650 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 715 kVA
Công suất liên tục: 650 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 6M33G715/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO40 VL4 (G7 (Trung Quốc)) 1,101,052,900 70
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 1,154,804,869 70
DGS-717B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 1,174,059,306 70
DGS-718B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1M4 (G7 (Trung Quốc)) 1,190,104,670 70
DGS-720B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 1,199,731,888 70
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO40 VL4 (Ý) 1,218,184,057 70
DGS-715B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1S4 (Ý) 1,264,715,612 70
DGS-717B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2S4 (Ý) 1,291,992,730 70
DGS-718B Việt Nam Trung Quốc ECO43 1M4 (Ý) 1,313,653,972 70
DGS-720B Việt Nam Trung Quốc ECO43 2M4 (Ý) 1,328,897,067 70
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO40 VL4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,101,052,900

60 day(s)

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,154,804,869

60 day(s)

DIGENSO

DGS-717B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,174,059,306

60 day(s)

DIGENSO

DGS-718B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,190,104,670

60 day(s)

DIGENSO

DGS-720B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

1,199,731,888

60 day(s)

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO40 VL4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,218,184,057

60 day(s)

DIGENSO

DGS-715B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,264,715,612

60 day(s)

DIGENSO

DGS-717B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,291,992,730

60 day(s)

DIGENSO

DGS-718B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 1M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,313,653,972

60 day(s)

DIGENSO

DGS-720B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO43 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

1,328,897,067

60 day(s)