• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND
Baudouin 88 kVA 4M10G88/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 88 kVA 4M10G88/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 88 kVA 4M10G88/5

80 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 88 kVA
Công suất liên tục: 80 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M10G88/5
Đầu phát: Sinocox
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-90B Việt Nam Trung Quốc SMU225G (Trung Quốc) 235,101,181 55
DGS-90B Việt Nam Trung Quốc SMU270B (Trung Quốc) 237,574,560 55
DGS-88B Việt Nam Trung Quốc SMU225FS (Trung Quốc) 241,870,428 55
DGS-91B Việt Nam Trung Quốc SMU270CS (Trung Quốc) 243,432,563 55
DGS-91B Việt Nam Trung Quốc SMU270C (Trung Quốc) 244,040,059 55
DGS-90B Việt Nam Trung Quốc SMU225F (Trung Quốc) 244,473,985 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc SMU270D (Trung Quốc) 248,379,320 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc SMU270ES (Trung Quốc) 250,548,951 70
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc SMF270ES (Trung Quốc) 250,635,736 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-90B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU225G Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

235,101,181

45 day(s)

DIGENSO

DGS-90B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU270B Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

237,574,560

45 day(s)

DIGENSO

DGS-88B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU225FS Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

241,870,428

45 day(s)

DIGENSO

DGS-91B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU270CS Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

243,432,563

45 day(s)

DIGENSO

DGS-91B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU270C Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

244,040,059

45 day(s)

DIGENSO

DGS-90B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU225F Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

244,473,985

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU270D Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

248,379,320

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMU270ES Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

250,548,951

60 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
SMF270ES Xuất xứ đầu phát: Trung Quốc

250,635,736

45 day(s)