• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,760 VND
Baudouin 92 kVA 4M10G88/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 92 kVA 4M10G88/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 92 kVA 4M10G88/5

83 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 92 kVA
Công suất liên tục: 83 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M10G88/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 254,789,329 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 256,446,614 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 259,989,354 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 263,389,820 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 266,001,884 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 267,068,598 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 269,671,769 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 270,226,905 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (Ý) 275,788,403 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 284,054,125 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 290,997,331 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 296,452,707 60
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

254,789,329

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

256,446,614

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

259,989,354

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

263,389,820

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

266,001,884

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

267,068,598

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

269,671,769

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

270,226,905

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

275,788,403

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

284,054,125

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

290,997,331

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

296,452,707

50 day(s)