• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND
Baudouin 92 kVA 4M10G88/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 92 kVA 4M10G88/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 92 kVA 4M10G88/5

83 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 92 kVA
Công suất liên tục: 83 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M10G88/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 262,578,632 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 264,289,541 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 267,980,807 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 271,501,394 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 274,227,071 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 275,369,124 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 278,026,405 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 278,616,338 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (Ý) 284,379,704 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 292,965,244 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 300,177,097 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 305,843,554 60
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

262,578,632

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

264,289,541

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

267,980,807

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

271,501,394

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

274,227,071

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

275,369,124

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

278,026,405

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

278,616,338

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

284,379,704

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

292,965,244

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

300,177,097

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

305,843,554

50 day(s)