• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND
Baudouin 92 kVA 4M10G88/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 92 kVA 4M10G88/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 92 kVA 4M10G88/5

83 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 92 kVA
Công suất liên tục: 83 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M10G88/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 295,733,529 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 297,437,111 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 301,073,831 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 304,567,804 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 307,248,555 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 308,339,061 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 311,019,384 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (G7 (Trung Quốc)) 311,587,551 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1S4 (Ý) 317,301,185 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 325,790,106 55
DGS-92B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 332,920,799 55
DGS-93B Việt Nam Trung Quốc ECP34 1L4 (Ý) 338,523,487 60
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

295,733,529

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

297,437,111

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

301,073,831

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

304,567,804

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

307,248,555

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

308,339,061

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

311,019,384

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

311,587,551

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

317,301,185

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

325,790,106

45 day(s)

DIGENSO

DGS-92B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

332,920,799

45 day(s)

DIGENSO

DGS-93B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 1L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

338,523,487

50 day(s)