• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,800 VND
Baudouin 110 kVA 4M10G110/5
(*) Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính minh họa.
Máy phát điện Baudouin 110 kVA 4M10G110/5.

Hơn 100 năm qua, Baudouin đã thiết kế và sản xuất những động cơ diesel, gas chất lượng cao cho tàu thủy và máy phát điện, công suất từ 18 - 4125 kVA. Hiện nay Baudouin có mạng lưới trên hơn 130 nước luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về cấu hình, nghiệm thu, linh kiện, phụ tùng chính hãng. 

Theo Baudouin.com

Máy phát điện Baudouin 110 kVA 4M10G110/5

99 kVA 3 pha Generator
Công suất dự phòng : 110 kVA
Công suất liên tục: 99 kVA
Điện áp: 380/220V
Động cơ: 4M10G110/5
Đầu phát: Mecc Alte
Tìm hiểu về sản phẩm (+84) 0287 1069 898 [email protected]
Danh sách sản phẩm
Model Xuất xứ Xuất xứ động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao PDF
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (Trung Quốc)) 267,041,696 55
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 270,453,114 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (Trung Quốc)) 273,078,366 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (Trung Quốc)) 276,342,450 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (G7 (sx Ấn Độ)) 276,760,028 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (G7 (sx Ấn Độ)) 284,892,627 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (Trung Quốc)) 289,923,827 55
DGS-110B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2S4 (Ý) 291,199,541 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (G7 (sx Ấn Độ)) 295,348,827 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2M4 (Ý) 298,170,341 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECP34 2L4 (Ý) 307,630,712 55
DGS-111B Việt Nam Trung Quốc ECO38 1S4 (Ý) 334,352,111 55
Hiệu PDF

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

267,041,696

45 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

270,453,114

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

273,078,366

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

276,342,450

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

276,760,028

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

284,892,627

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (Trung Quốc)

289,923,827

45 day(s)

DIGENSO

DGS-110B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

291,199,541

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: G7 (sx Ấn Độ)

295,348,827

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2M4 Xuất xứ đầu phát: Ý

298,170,341

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECP34 2L4 Xuất xứ đầu phát: Ý

307,630,712

45 day(s)

DIGENSO

DGS-111B

Xuất xứ động cơ: Trung Quốc
ECO38 1S4 Xuất xứ đầu phát: Ý

334,352,111

45 day(s)