• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Cobi Tower I, II

  • Ngành
  • : Tòa nhà phức hợp
  • Công suất máy
  • : 03 máy 1400kva Mitsubishi
  • Địa chỉ
  • : TP.HCM
  • Ngày bàn giao
  • : 2021-09-25
(+84) 0287 1069 898 [email protected]