• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Dự án khai thác dầu khí ở Qatar

  • Ngành
  • : dầu khí
  • Công suất máy
  • : 01 máy 200kva, 01 máy 350kva, 01 máy 500kva Volvo Penta
  • Địa chỉ
  • : Qatar
  • Ngày bàn giao
  • : 2020-02-15
(+84) 0287 1069 898 [email protected]