• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND

Nhà máy Gesin Quảng Ngãi

  • Ngành
  • : xây dựng nhà máy
  • Công suất máy
  • : 01 máy phát điện Doosan (Hàn Quốc) công suất 150kVA
  • Địa chỉ
  • : Gesin Industrial Park
  • Ngày bàn giao
  • : 2019-09-01
(+84) 0287 1069 898 [email protected]