• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,470 VND

Nhà xưởng BW Industrial

  • Ngành
  • : nhà xưởng
  • Công suất máy
  • : 01 máy 165kva, 01 máy 100kva Baudouin
  • Địa chỉ
  • : TP.HCM
  • Ngày bàn giao
  • : 2022-01-15
(+84) 0287 1069 898 [email protected]