• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,470 VND

Tòa nhà L'mak The Signature

  • Ngành
  • : tòa nhà, thương mại
  • Công suất máy
  • : 01 máy phát điện 650kva Perkins
  • Địa chỉ
  • : TP.HCM
  • Ngày bàn giao
  • : 2023-05-12
(+84) 0287 1069 898 [email protected]