• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 23,640 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 62 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-650BS (11) Cách âm Trung Quốc 715 572 650 520 Baudouin 6M33G715/5 G7 (Trung Quốc) Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,040,595,691 70
DGS-610BS (2) Cách âm Việt Nam 671 537 610 488 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,045,983,412 55
DGS-625BS (2) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,051,838,435 55
DGS-646BS (4) Cách âm Việt Nam 714 572 646 517 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,054,587,272 55
DGS-654BS (11) Cách âm Việt Nam 723 578 654 523 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,069,857,063 55
DGS-576VS (4) Cách âm Việt Nam 637 509 576 461 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,072,608,789 60
DGS-653BF (2) Cách âm Việt Nam 722 578 653 523 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,073,279,365 60
DGS-576VF (1) Cách âm Việt Nam 637 509 576 461 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Faraday FD5LP Trung Quốc 1,099,904,742 60
DGS-577DS (4) Cách âm Việt Nam 637 509 577 462 Doosan DP180LA Hàn Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,102,954,437 55
DGS-625BM (6) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1.5L4 G7 (Trung Quốc) 1,103,771,230 55
DGS-653BM (22) Cách âm Việt Nam 722 578 653 523 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,109,295,563 55
DGS-571DS (4) Cách âm Việt Nam 630 504 571 457 Doosan DP180LA Hàn Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,111,558,298 55
DGS-572VS (3) Cách âm Việt Nam 632 506 572 458 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,119,696,370 60
DGS-577DF (1) Cách âm Việt Nam 637 509 577 462 Doosan DP180LA Hàn Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,130,250,391 60
DGS-576VM (18) Cách âm Việt Nam 637 509 576 461 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 1.5L4 G7 (Trung Quốc) 1,130,396,607 60