• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,760 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 22 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 358,254,691 60
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 369,509,236 60
DGS-232B (8) Cách âm Việt Nam 232 185 211 169 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Sinocox SMF270H Trung Quốc 375,417,873 60
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 379,919,691 60
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 391,174,236 55
DGS-232B (2) Cách âm Việt Nam 232 185 211 169 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Faraday FD4MS Trung Quốc 394,831,964 60
DGS-233B (14) Cách âm Việt Nam 233 186 212 169 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 402,296,080 60
DGS-220B (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 403,245,283 60
DGS-220B (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 424,910,283 55
DGS-220C (1) Cách âm Trung Quốc 220 176 200 160 Cummins 6CTAA8.3G2 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A44-M G7 (Trung Quốc) 473,457,808 60
DGS-220H (2) Cách âm Việt Nam 220 176 198 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 476,933,873 60
DGS-220H (5) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 488,188,418 55
DGS-225H (3) Cách âm Việt Nam 225 180 199 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270H Trung Quốc 494,097,055 55
DGS-220H (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 494,378,418 60
DGS-220H (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 505,632,964 55