• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,467 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 197 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-44H (1) Cách âm Việt Nam 44 35 40 32 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Sinocox SMF182F Trung Quốc 356,017,084 105
DGS-47H (1) Cách âm Việt Nam 47 37 43 34 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Sinocox SMU180G Trung Quốc 357,753,470 105
DGS-50H (1) Cách âm Việt Nam 50 40 45 36 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Sinocox SMU225B Trung Quốc 358,708,483 105
DGS-110H (2) Cách âm Việt Nam 110 88 100 80 Hyundai (Doosan) D1146T Hàn Quốc Sinocox SMU270B Trung Quốc 362,079,966 55
DGS-56H (2) Cách âm Việt Nam 56 45 49 39 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 364,438,558 105
DGS-56H (3) Cách âm Việt Nam 56 44 48 38 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Sinocox SMU225D Trung Quốc 365,871,077 105
DGS-124H (1) Cách âm Việt Nam 124 99 113 90 Hyundai (Doosan) D1146T Hàn Quốc Sinocox SMU270CS Trung Quốc 367,940,270 55
DGS-130H (6) Cách âm Việt Nam 130 104 117 94 Hyundai (Doosan) D1146T Hàn Quốc Sinocox SMU270C Trung Quốc 368,548,006 55
DGS-50H (3) Cách âm Việt Nam 50 40 45 36 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Mecc Alte ECP32 2S4 G7 (Trung Quốc) 372,194,036 105
DGS-55H (3) Cách âm Việt Nam 55 44 47 38 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Mecc Alte ECP32 1M4 G7 (Trung Quốc) 374,196,650 105
DGS-131H (2) Cách âm Việt Nam 131 105 119 95 Hyundai (Doosan) D1146T Hàn Quốc Faraday FD3D Trung Quốc 375,059,455 55
DGS-56H (3) Cách âm Việt Nam 56 45 48 38 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Mecc Alte ECP32 2M4 G7 (Trung Quốc) 378,034,992 105
DGS-133H (2) Cách âm Việt Nam 133 106 120 96 Hyundai (Doosan) D1146T Hàn Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 380,558,011 55
DGS-58H (3) Cách âm Việt Nam 58 46 50 40 Hyundai (Doosan) DM02PP Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 391,218,862 105
DGS-110H (6) Cách âm Việt Nam 110 88 100 80 Hyundai (Doosan) D1146T Hàn Quốc Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (Trung Quốc) 391,726,222 55