• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 23,750 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 54 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-20CL (1) Cách âm Trung Quốc 22 18 20 16 Cummins 4B3.9-G11 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A40-F G7 (Trung Quốc) 200,718,072 60
DGS-30CL (1) Cách âm Trung Quốc 33 26 30 24 Cummins 4B3.9G12 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A42-C G7 (Trung Quốc) 216,180,336 55
DGS-30CS (1) Cách âm Trung Quốc 33 26 30 24 Cummins 4B3.9G12 G7 (Trung Quốc) Stamford S0L2-P1 Trung Quốc 221,631,200 45
DGS-50CL (1) Cách âm Trung Quốc 55 44 50 40 Cummins 4BTA3.9G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A42-G G7 (Trung Quốc) 236,655,223 70
DGS-40CS (1) Cách âm Trung Quốc 44 35 40 32 Cummins 4BT3.9G1 G7 (Trung Quốc) Stamford S1L2-K1 G7 (Trung Quốc) 244,375,458 50
DGS-50CS (1) Cách âm Trung Quốc 55 44 50 40 Cummins 4BTA3.9G2 G7 (Trung Quốc) Stamford S1L2-R1 G7 (Trung Quốc) 247,504,096 90
DGS-60CL (1) Cách âm Trung Quốc 66 53 60 48 Cummins 4BTA3.9G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A42-H G7 (Trung Quốc) 258,320,842 70
DGS-80CL (1) Cách âm Trung Quốc 88 70 80 64 Cummins 4BTA3.9G11 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-C G7 (Trung Quốc) 281,835,025 60
DGS-80CS (1) Cách âm Trung Quốc 90 72 80 64 Cummins 4BTA3.9-G11 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224G G7 (Trung Quốc) 285,913,953 55
DGS-85CL (1) Cách âm Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-C G7 (Trung Quốc) 286,836,130 70
DGS-85CS (1) Cách âm Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224G G7 (Trung Quốc) 294,749,636 70
DGS-73CS (1) Cách âm Trung Quốc 80 64 73 58 Cummins 4BTA3.9-G11 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224F G7 (Trung Quốc) 296,258,425 55
DGS-100CL (1) Cách âm Trung Quốc 110 88 100 80 Cummins 6BT5.9G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-D G7 (Trung Quốc) 318,762,364 50
DGS-100CS (1) Cách âm Trung Quốc 110 88 100 80 Cummins 6BT5.9G2 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI274C G7 (Trung Quốc) 340,261,144 90
DGS-125CL (1) Cách âm Trung Quốc 138 110 125 100 Cummins 6BTAA5.9G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-E G7 (Trung Quốc) 357,623,263 70