• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 23,660 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 124 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-576VM (13) Cách âm Việt Nam 637 509 576 461 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,208,579,743 70
DGS-572VS (3) Cách âm Việt Nam 632 506 572 458 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,211,168,475 60
DGS-566VF (3) Cách âm Việt Nam 625 500 566 453 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Faraday FD6AS Trung Quốc 1,212,512,793 70
DGS-571VF (1) Cách âm Việt Nam 631 505 571 457 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Faraday FD6C Trung Quốc 1,250,153,703 70
DGS-550VS (1) Cách âm Việt Nam 605 484 550 440 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355C Trung Quốc 1,325,914,516 60
DGS-563VS (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355DS Trung Quốc 1,330,471,754 60
DGS-563VF (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD5MP Trung Quốc 1,343,699,845 60
DGS-550VM (2) Cách âm Việt Nam 605 484 550 440 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 1L4 G7 (Trung Quốc) 1,362,895,638 70
DGS-610VS (1) Cách âm Việt Nam 671 537 610 488 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,363,634,740 60
DGS-625VS (1) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,369,361,535 60
DGS-651VS (2) Cách âm Việt Nam 716 573 651 521 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,372,050,171 60
DGS-660VS (4) Cách âm Việt Nam 725 580 660 528 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,386,985,546 60
DGS-600VF (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD5LS Trung Quốc 1,392,214,944 60
DGS-659VF (1) Cách âm Việt Nam 724 580 659 527 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD5LP Trung Quốc 1,395,710,171 60
DGS-625VM (5) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,407,102,348 70