• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,459 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 125 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-632V (3) Cách âm Việt Nam 632 506 572 458 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,321,445,464 60
DGS-625V (3) Cách âm Việt Nam 625 500 566 453 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Faraday FD6AS Trung Quốc 1,322,891,998 70
DGS-637V (10) Cách âm Việt Nam 637 509 576 461 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,322,981,726 70
DGS-631V (1) Cách âm Việt Nam 631 505 571 457 Volvo Penta TAD 1642GE Thụy Điển Faraday FD6C Trung Quốc 1,363,394,953 70
DGS-619V (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355DS Trung Quốc 1,453,587,055 60
DGS-619V (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD5MP Trung Quốc 1,467,820,950 60
DGS-660V (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,489,271,604 60
DGS-605V (2) Cách âm Việt Nam 605 484 550 440 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 1L4 G7 (Trung Quốc) 1,492,406,154 70
DGS-677V (1) Cách âm Việt Nam 677 541 615 492 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,495,433,840 60
DGS-716V (2) Cách âm Việt Nam 716 573 651 521 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,498,326,908 60
DGS-725V (4) Cách âm Việt Nam 725 580 660 528 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,514,397,902 60
DGS-660V (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD5LS Trung Quốc 1,520,024,919 60
DGS-724V (1) Cách âm Việt Nam 724 580 659 527 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD5LP Trung Quốc 1,523,785,908 60
DGS-711V (3) Cách âm Việt Nam 711 569 647 518 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Faraday FD6AS Trung Quốc 1,540,276,396 70
DGS-688V (2) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Volvo Penta TWD 1644GE Thụy Điển Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,540,366,124 70