• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,540 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 11 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-1250BL (1) Cách âm Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Baudouin 12M33G1400/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA50.2M6 G7 (Trung Quốc) 2,894,474,595 80
DGS-1250ML (1) Cách âm Trung Quốc 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 3,290,823,816 70
DGS-1250CL (1) Cách âm Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Cummins KTA50G3 G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 3,839,824,888 70
DGS-1265PM (16) Cách âm Việt Nam 1395 1115 1265 1010 Perkins 4012-46TWG2A G7 (sx Ấn Độ) Mecc Alte ECO43 2L4 G7 (Trung Quốc) 3,921,374,426 100
DGS-1250CS (1) Cách âm Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Cummins KTA50G3 G7 (sx Ấn Độ) Stamford S6L1D-G4 G7 (Trung Quốc) 3,936,809,394 160
DGS-1270PM (8) Cách âm Việt Nam 1405 1120 1270 1015 Perkins 4012-46TWG2A G7 (sx Ấn Độ) Mecc Alte ECO46 2S4 G7 (Trung Quốc) 4,028,060,966 100
DGS-1275PM (4) Cách âm Việt Nam 1405 1125 1275 1020 Perkins 4012-46TWG2A G7 (sx Ấn Độ) Mecc Alte ECO46 1.5L4 G7 (Trung Quốc) 4,123,477,800 100
DGS-1250ML (1) Cách âm Trung Quốc 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA Nhật Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 4,125,436,160 130
DGS-1250MM (1) Cách âm Trung Quốc 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA Nhật Mecc Alte ECO43 2L4A G7 (Trung Quốc) 4,157,262,309 130
DGS-1250CL (1) Cách âm Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Cummins QSK38G5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 4,166,680,860 160
DGS-1250CS (1) Cách âm Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Cummins QSK38G5 G7 (Trung Quốc) Stamford S6L1D-G4 G7 (Trung Quốc) 4,181,940,362 190