• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,461 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 197 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-310H (6) Cách âm Việt Nam 310 248 274 219 Hyundai (Doosan) P126TI Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 1L4 G7 (Trung Quốc) 591,655,078 55
DGS-258H (2) Cách âm Việt Nam 258 206 231 185 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 606,498,733 70
DGS-314H (1) Cách âm Việt Nam 314 251 277 222 Hyundai (Doosan) P126TI Hàn Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 607,882,243 60
DGS-323H (1) Cách âm Việt Nam 323 259 294 235 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Faraday FD4MS Trung Quốc 612,062,187 60
DGS-312H (1) Cách âm Việt Nam 312 250 276 221 Hyundai (Doosan) P126TI Hàn Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 620,077,483 55
DGS-330H (8) Cách âm Việt Nam 330 264 300 240 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Sinocox SMF315C Trung Quốc 620,539,543 55
DGS-312H (6) Cách âm Việt Nam 312 250 276 220 Hyundai (Doosan) P126TI Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 629,923,432 70
DGS-334H (2) Cách âm Việt Nam 334 267 301 240 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Faraday FD4MP Trung Quốc 636,452,668 55
DGS-313H (1) Cách âm Việt Nam 313 251 277 221 Hyundai (Doosan) P126TI Hàn Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 640,663,280 55
DGS-330H (10) Cách âm Việt Nam 330 264 300 240 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 1L4 G7 (Trung Quốc) 651,096,965 55
DGS-340H (2) Cách âm Việt Nam 340 272 305 244 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 667,324,130 60
DGS-340H (1) Cách âm Việt Nam 340 272 306 245 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 684,423,506 55
DGS-330H (1) Cách âm Trung Quốc 330 264 300 240 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Stamford S4L1D-D41 Trung Quốc 695,007,025 60
DGS-339H (1) Cách âm Việt Nam 339 272 305 244 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 700,105,168 55
DGS-339H (4) Cách âm Việt Nam 339 272 305 244 Hyundai (Doosan) P126TI-II Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 3S4 G7 (Trung Quốc) 710,731,817 70