• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 23 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-1100S (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1100 880 1000 800 SDEC 6KTAA25-G311 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A49-E G7 (Trung Quốc) 1,732,778,668 70
DGS-1075B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1075 862 983 787 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,918,033,076 70
DGS-1055B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1055 845 960 768 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Sinocox SMF400E Trung Quốc 1,936,836,542 55
DGS-1085B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1085 868 991 792 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Faraday FD6E Trung Quốc 1,960,731,408 60
DGS-1085B (2) Vỏ Trần Việt Nam 1085 871 994 795 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Sinocox SMF400F Trung Quốc 1,991,120,701 55
DGS-1090B (4) Vỏ Trần Việt Nam 1090 874 997 797 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 1M4 G7 (Trung Quốc) 1,995,821,618 70
DGS-1090B (4) Vỏ Trần Việt Nam 1090 873 996 797 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Sinocox SMF400G Trung Quốc 2,019,325,900 55
DGS-1075B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1075 864 985 788 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Sinocox SMF450B Trung Quốc 2,045,318,076 55
DGS-1100B (2) Vỏ Trần Trung Quốc 1100 880 1000 800 Baudouin 12M26G1100/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A49-E G7 (Trung Quốc) 2,063,463,420 80
DGS-1095B (6) Vỏ Trần Việt Nam 1095 878 1000 802 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2L4 G7 (Trung Quốc) 2,181,576,367 70
DGS-1100B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1100 880 1000 803 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Sinocox SMF450E Trung Quốc 2,278,430,689 55
DGS-1100B (4) Vỏ Trần Việt Nam 1100 881 1005 804 Baudouin 12M26G1100/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO46 1.5S4 G7 (Trung Quốc) 2,283,375,454 55
DGS-1100C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1100 880 1000 800 Cummins KTA38G5 G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer TAL-A49-E G7 (Trung Quốc) 2,419,263,470 130
DGS-1125B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1125 902 1025 820 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 2,433,935,352 70
DGS-1100C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1100 880 1000 800 Cummins KTA38G5 G7 (sx Ấn Độ) Stamford S6L1D-E4 G7 (Trung Quốc) 2,498,117,251 80