• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 21 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-1310B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1310 1050 1190 956 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Faraday FD6E Trung Quốc 2,476,633,684 70
DGS-1320B (4) Vỏ Trần Việt Nam 1320 1055 1200 960 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Sinocox SMF400G Trung Quốc 2,535,228,176 70
DGS-1310B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1310 1050 1190 956 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Sinocox SMF450C Trung Quốc 2,560,005,359 70
DGS-1305B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1305 1045 1185 951 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Sinocox SMF450B Trung Quốc 2,561,220,352 70
DGS-1325B (2) Vỏ Trần Việt Nam 1325 1060 1205 967 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2L4 G7 (Trung Quốc) 2,595,245,052 70
DGS-1330B (8) Vỏ Trần Việt Nam 1330 1065 1210 969 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 VL4 G7 (Trung Quốc) 2,627,562,222 70
DGS-1375B (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Baudouin 12M33G1400/5 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA50.2M6 G7 (Trung Quốc) 2,679,554,642 80
DGS-1330B (1) Vỏ Trần Việt Nam 1330 1065 1210 969 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Sinocox SMF450E Trung Quốc 2,692,099,374 70
DGS-1335B (2) Vỏ Trần Việt Nam 1335 1070 1215 973 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO46 1L4 G7 (Trung Quốc) 2,770,565,702 70
DGS-1400M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA-C G7 (Trung Quốc) Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 2,782,727,813 70
DGS-1325B (3) Vỏ Trần Việt Nam 1325 1060 1205 965 Baudouin 12M33G1250/5 Trung Quốc Sinocox SMF450F Trung Quốc 2,832,170,731 70
DGS-1375C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Cummins KTA50G3 G7 (sx Ấn Độ) Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 3,587,478,547 160
DGS-1375C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1375 1100 1250 1000 Cummins KTA50G3 G7 (sx Ấn Độ) Stamford S6L1D-G4 G7 (Trung Quốc) 3,637,591,230 160
DGS-1400M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA Nhật Leroy Somer LSA50.2 M6 G7 (Trung Quốc) 3,729,238,484 130
DGS-1400M (1) Vỏ Trần Trung Quốc 1400 1120 1250 1000 Mitsubishi (SME) S12R-PTA Nhật Mecc Alte ECO43 2L4A G7 (Trung Quốc) 3,762,253,898 130