• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 27 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-262B (8) Cách âm Việt Nam 262 210 236 189 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 402,185,886 70
DGS-275B (3) Cách âm Việt Nam 275 220 250 200 Baudouin 6M16G275/5 Trung Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 405,344,868 70
DGS-253B (1) Cách âm Việt Nam 253 202 230 184 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMU270H Trung Quốc 408,260,852 55
DGS-275B (2) Cách âm Việt Nam 275 220 250 200 Baudouin 6M16G300/5 Trung Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 410,233,769 70
DGS-253B (1) Cách âm Việt Nam 253 202 230 184 Baudouin 6M16G275/5 Trung Quốc Sinocox SMU270H Trung Quốc 413,178,681 55
DGS-262B (3) Cách âm Việt Nam 262 210 236 189 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Faraday FD4MS Trung Quốc 428,221,454 60
DGS-248B (3) Cách âm Việt Nam 248 198 225 180 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 436,941,318 55
DGS-248B (3) Cách âm Việt Nam 248 198 225 180 Baudouin 6M16G275/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 441,859,147 55
DGS-264B (9) Cách âm Việt Nam 264 211 238 191 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2M4 G7 (Trung Quốc) 444,212,681 55
DGS-275B (3) Cách âm Trung Quốc 275 220 250 200 Baudouin 6M16G275/5 G7 (Trung Quốc) Sinocox SMF270J Trung Quốc 446,890,169 70
DGS-275B (3) Cách âm Việt Nam 275 220 250 200 Baudouin 6M16G275/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2M4 G7 (Trung Quốc) 447,371,664 55
DGS-275B (3) Cách âm Việt Nam 275 220 250 200 Baudouin 6M16G300/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2M4 G7 (Trung Quốc) 452,260,565 55
DGS-275C (1) Cách âm Trung Quốc 275 220 250 200 Cummins 6LTAA8.9G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A46-D G7 (Trung Quốc) 491,966,232 70
DGS-266B (4) Cách âm Việt Nam 266 213 240 192 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 497,697,598 70
DGS-254H (9) Cách âm Việt Nam 254 203 227 182 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 512,999,339 70