• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 52 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-323B (1) Cách âm Việt Nam 323 259 294 235 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Faraday FD4MS Trung Quốc 461,365,381 60
DGS-330B (1) Cách âm Việt Nam 330 264 300 240 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Sinocox SMF315C Trung Quốc 469,850,727 55
DGS-330S (1) Cách âm Trung Quốc 330 264 300 240 SDEC SC13G420D2 Trung Quốc Faraday FD4MP Trung Quốc 476,889,221 80
DGS-344B (1) Cách âm Việt Nam 344 275 313 250 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Sinocox SMF315DS Trung Quốc 476,974,943 55
DGS-351B (6) Cách âm Việt Nam 351 281 317 253 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Sinocox SMF315D Trung Quốc 479,986,807 55
DGS-317B (1) Cách âm Việt Nam 317 254 288 230 Baudouin 6M16G300/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 482,129,864 60
DGS-350B (2) Cách âm Việt Nam 350 280 316 253 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Faraday FD4MP Trung Quốc 485,778,852 55
DGS-316B (1) Cách âm Việt Nam 316 253 286 229 Baudouin 6M16G300/5 Trung Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 494,336,599 55
DGS-330B (3) Cách âm Việt Nam 330 264 300 240 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1L4 G7 (Trung Quốc) 499,475,838 55
DGS-316B (6) Cách âm Việt Nam 316 252 286 229 Baudouin 6M16G300/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 502,917,306 70
DGS-351B (7) Cách âm Việt Nam 351 281 317 253 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2L4 C G7 (Trung Quốc) 513,722,470 55
DGS-317B (1) Cách âm Việt Nam 317 254 287 230 Baudouin 6M16G300/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 514,941,801 55
DGS-355B (3) Cách âm Việt Nam 355 284 321 257 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 516,679,415 60
DGS-356B (2) Cách âm Việt Nam 356 285 321 257 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 533,794,909 55
DGS-355B (1) Cách âm Việt Nam 355 284 320 256 Baudouin 6M16G350/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 549,491,352 55