• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 51 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-418B (1) Cách âm Việt Nam 418 334 380 304 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF315F Trung Quốc 621,196,875 55
DGS-440B (1) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF315G Trung Quốc 632,812,098 55
DGS-449B (4) Cách âm Việt Nam 449 359 407 325 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF355B Trung Quốc 635,404,038 55
DGS-418B (1) Cách âm Việt Nam 418 334 380 304 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF315F Trung Quốc 635,966,591 55
DGS-440B (2) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Faraday FD4LP Trung Quốc 641,514,646 55
DGS-453B (4) Cách âm Việt Nam 453 363 411 329 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 643,440,502 60
DGS-440B (1) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF315G Trung Quốc 647,581,814 55
DGS-440B (1) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Faraday FD4LP Trung Quốc 656,284,362 50
DGS-454B (5) Cách âm Việt Nam 454 363 412 329 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 660,555,996 55
DGS-438S (1) Cách âm Trung Quốc 438 350 400 320 SDEC 6ETAA12.8-G32 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A473-A G7 (Trung Quốc) 660,640,599 60
DGS-440B (2) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 664,227,944 70
DGS-452B (2) Cách âm Việt Nam 452 362 409 328 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2S4 G7 (Trung Quốc) 675,941,841 70
DGS-453B (1) Cách âm Việt Nam 453 362 410 328 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 676,252,439 55
DGS-440B (2) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 678,997,660 70
DGS-453B (8) Cách âm Việt Nam 453 362 410 328 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 3S4 G7 (Trung Quốc) 685,439,596 70