• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 77 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-440B (1) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF315G Trung Quốc 632,116,837 55
DGS-449B (4) Cách âm Việt Nam 449 359 407 325 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF355B Trung Quốc 634,705,929 55
DGS-440B (2) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Faraday FD4LP Trung Quốc 640,809,824 55
DGS-453B (4) Cách âm Việt Nam 453 363 411 329 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 642,733,563 60
DGS-440B (1) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF315G Trung Quốc 646,870,325 55
DGS-495B (2) Cách âm Việt Nam 495 396 448 358 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF355B Trung Quốc 649,459,418 55
DGS-440B (1) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Faraday FD4LP Trung Quốc 655,563,312 50
DGS-500B (4) Cách âm Việt Nam 500 400 452 362 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 657,487,051 60
DGS-454B (5) Cách âm Việt Nam 454 363 412 329 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 659,830,253 55
DGS-438S (1) Cách âm Trung Quốc 438 350 400 320 SDEC 6ETAA12.8-G32 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A473-A G7 (Trung Quốc) 659,914,763 60
DGS-440B (2) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 666,878,890 70
DGS-497B (7) Cách âm Việt Nam 497 398 450 360 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 669,680,376 55
DGS-453B (1) Cách âm Việt Nam 453 362 410 328 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 675,509,450 55
DGS-452B (2) Cách âm Việt Nam 452 362 409 328 Baudouin 6M21G440/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2S4 G7 (Trung Quốc) 678,836,243 70
DGS-440B (2) Cách âm Việt Nam 440 352 400 320 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1S4 G7 (Trung Quốc) 681,632,379 70