• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 37 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-495B (2) Cách âm Việt Nam 495 396 448 358 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF355B Trung Quốc 650,173,754 55
DGS-500B (4) Cách âm Việt Nam 500 400 452 362 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 658,210,217 60
DGS-497B (7) Cách âm Việt Nam 497 398 450 360 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 670,416,953 55
DGS-495B (12) Cách âm Việt Nam 495 396 450 360 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2S4 G7 (Trung Quốc) 690,711,557 70
DGS-499B (1) Cách âm Việt Nam 499 399 452 361 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 691,022,155 50
DGS-495B (1) Cách âm Việt Nam 495 396 450 360 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Sinocox SMF355B Trung Quốc 704,039,777 55
DGS-492B (2) Cách âm Việt Nam 492 394 446 356 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 734,462,496 70
DGS-495B (2) Cách âm Việt Nam 495 396 450 360 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2S4 G7 (Trung Quốc) 744,577,580 70
DGS-501B (1) Cách âm Việt Nam 501 400 455 364 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B Trung Quốc 744,888,178 55
DGS-500B (1) Cách âm Trung Quốc 500 400 455 364 Baudouin 6M21G500/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A473-B G7 (Trung Quốc) 807,731,118 60
DGS-495H (1) Cách âm Việt Nam 495 396 450 360 Hyundai (Doosan) DP158LC Hàn Quốc Sinocox SMF355B Trung Quốc 835,062,506 55
DGS-513H (2) Cách âm Việt Nam 513 410 464 371 Hyundai (Doosan) DP158LC Hàn Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 843,098,969 60
DGS-510H (4) Cách âm Việt Nam 510 408 462 370 Hyundai (Doosan) DP158LC Hàn Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 855,305,705 55
DGS-514H (4) Cách âm Việt Nam 514 411 465 372 Hyundai (Doosan) DP158LC Hàn Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 860,214,464 55
DGS-495H (2) Cách âm Việt Nam 495 396 450 360 Hyundai (Doosan) DP158LC Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 2S4 G7 (Trung Quốc) 875,600,309 70