• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 51 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-619B (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 986,991,033 55
DGS-619B (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5MP Trung Quốc 1,001,223,810 55
DGS-660B (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,022,672,779 55
DGS-605B (2) Cách âm Việt Nam 605 484 550 440 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1L4 G7 (Trung Quốc) 1,025,872,083 70
DGS-677B (1) Cách âm Việt Nam 677 541 615 492 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,028,834,530 55
DGS-660B (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5LS Trung Quốc 1,053,423,678 60
DGS-619H (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Hyundai (Doosan) DP180LA Hàn Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 1,111,596,394 55
DGS-637H (4) Cách âm Việt Nam 637 509 577 462 Hyundai (Doosan) DP180LA Hàn Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,119,667,420 55
DGS-619H (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Hyundai (Doosan) DP180LA Hàn Quốc Faraday FD5MP Trung Quốc 1,125,829,171 55
DGS-619H (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 1,128,254,240 55
DGS-630H (4) Cách âm Việt Nam 630 504 571 457 Hyundai (Doosan) DP180LA Hàn Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,128,722,012 55
DGS-619H (1) Cách âm Việt Nam 619 495 563 450 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Faraday FD5MP Trung Quốc 1,142,487,017 55
DGS-636H (2) Cách âm Việt Nam 636 509 577 461 Hyundai (Doosan) DP180LA Hàn Quốc Faraday FD5LS Trung Quốc 1,150,418,319 60
DGS-605H (2) Cách âm Việt Nam 605 484 550 440 Hyundai (Doosan) DP180LA Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 1L4 G7 (Trung Quốc) 1,150,477,445 70
DGS-660H (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,163,935,986 55