• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 77 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-660B (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,023,797,611 55
DGS-677B (1) Cách âm Việt Nam 677 541 615 492 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,029,966,139 55
DGS-707B (1) Cách âm Việt Nam 707 565 643 514 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,032,862,162 55
DGS-715B (3) Cách âm Việt Nam 715 572 650 520 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,048,949,568 55
DGS-660B (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5LS Trung Quốc 1,054,582,332 60
DGS-714B (1) Cách âm Việt Nam 714 571 650 520 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,058,347,162 60
DGS-688B (2) Cách âm Việt Nam 688 550 625 500 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,070,542,583 70
DGS-710B (4) Cách âm Việt Nam 710 568 645 516 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,073,406,480 55
DGS-701B (3) Cách âm Việt Nam 701 561 638 510 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,074,854,491 70
DGS-715B (10) Cách âm Việt Nam 715 572 650 520 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,098,379,316 70
DGS-708B (1) Cách âm Việt Nam 708 567 644 515 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,115,398,809 70
DGS-716B (1) Cách âm Việt Nam 716 573 651 521 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,145,285,764 55
DGS-660H (1) Cách âm Việt Nam 660 528 600 480 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355D Trung Quốc 1,165,216,192 55
DGS-737B (1) Cách âm Việt Nam 737 590 670 536 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,168,762,372 55
DGS-677H (1) Cách âm Việt Nam 677 541 615 492 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355ES Trung Quốc 1,171,384,721 55