• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,760 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 79 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-715B (6) Vỏ Trần Trung Quốc 715 572 650 520 Baudouin 6M33G715/5 G7 (Trung Quốc) Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 925,776,521 70
DGS-714B (2) Vỏ Trần Việt Nam 714 572 646 517 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 967,672,852 55
DGS-723B (6) Vỏ Trần Việt Nam 723 578 654 523 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 983,302,602 55
DGS-722B (1) Vỏ Trần Việt Nam 722 578 653 523 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 992,432,852 60
DGS-688B (2) Vỏ Trần Việt Nam 688 550 625 500 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,006,440,816 70
DGS-709B (3) Vỏ Trần Việt Nam 709 567 641 513 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,008,470,580 70
DGS-723B (4) Vỏ Trần Việt Nam 723 578 654 523 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,033,795,339 70
DGS-716B (1) Vỏ Trần Việt Nam 716 573 648 518 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,047,861,489 70
DGS-716B (1) Vỏ Trần Việt Nam 716 573 651 521 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,076,898,216 55
DGS-737B (1) Vỏ Trần Việt Nam 737 590 670 536 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,092,527,966 55
DGS-756B (1) Vỏ Trần Việt Nam 756 605 688 550 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,101,658,216 60
DGS-725B (6) Vỏ Trần Việt Nam 725 580 656 525 Baudouin 6M33G715/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 1,104,532,692 70
DGS-781B (1) Vỏ Trần Việt Nam 781 625 710 568 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,116,289,125 55
DGS-700H (1) Vỏ Trần Việt Nam 700 560 635 508 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 1,122,450,989 55
DGS-708H (4) Vỏ Trần Việt Nam 708 567 642 514 Hyundai (Doosan) DP180LB Hàn Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,138,080,739 55