• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 70 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-737B (1) Cách âm Việt Nam 737 590 670 536 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,167,478,270 55
DGS-756B (1) Cách âm Việt Nam 756 605 688 550 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,176,865,539 60
DGS-781B (1) Cách âm Việt Nam 781 625 710 568 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,196,450,072 55
DGS-816B (1) Cách âm Việt Nam 816 653 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,197,896,492 70
DGS-825B (2) Cách âm Việt Nam 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,226,504,659 70
DGS-737H (1) Cách âm Việt Nam 737 590 670 536 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,356,480,295 55
DGS-756H (2) Cách âm Việt Nam 756 605 688 550 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,365,867,564 60
DGS-755H (2) Cách âm Việt Nam 755 604 684 548 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,380,910,336 55
DGS-746H (3) Cách âm Việt Nam 746 597 676 541 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,382,356,757 70
DGS-757H (3) Cách âm Việt Nam 757 605 686 549 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Sinocox SMF400C Trung Quốc 1,393,928,121 60
DGS-761H (4) Cách âm Việt Nam 761 609 689 552 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,410,964,923 70
DGS-754H (1) Cách âm Việt Nam 754 603 683 546 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,422,856,530 70
DGS-825B (1) Cách âm G7 (Trung Quốc) 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A49-B G7 (Trung Quốc) 1,451,425,431 80
DGS-763H (6) Cách âm Việt Nam 763 611 692 553 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 1,484,486,486 70
DGS-737H (1) Cách âm Việt Nam 737 590 670 536 Hyundai (Doosan) DP222LC Hàn Quốc Sinocox SMF355E Trung Quốc 1,488,018,060 55