• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 79 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-756B (1) Cách âm Việt Nam 756 605 688 550 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,178,159,966 60
DGS-781B (1) Cách âm Việt Nam 781 625 710 568 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400B Trung Quốc 1,197,766,040 55
DGS-816B (1) Cách âm Việt Nam 816 653 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,199,214,051 70
DGS-828B (3) Cách âm Việt Nam 828 662 765 612 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400C Trung Quốc 1,210,798,142 60
DGS-819B (1) Cách âm Việt Nam 819 655 761 608 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6A Trung Quốc 1,213,694,165 55
DGS-818B (1) Cách âm Việt Nam 818 655 760 608 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6B Trung Quốc 1,219,486,210 70
DGS-825B (2) Cách âm Việt Nam 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,222,738,876 70
DGS-824B (1) Cách âm Việt Nam 824 659 765 612 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,239,758,369 70
DGS-831B (3) Cách âm Việt Nam 831 665 772 618 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400E Trung Quốc 1,258,582,517 55
DGS-832B (2) Cách âm Việt Nam 832 666 773 618 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 1S4 G7 (Trung Quốc) 1,275,768,007 70
DGS-830B (1) Cách âm Việt Nam 830 664 771 617 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6E Trung Quốc 1,282,503,665 60
DGS-835B (6) Cách âm Việt Nam 835 668 775 620 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 1,294,763,516 70
DGS-835B (2) Cách âm Việt Nam 835 668 775 620 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400G Trung Quốc 1,341,162,605 55
DGS-840B (4) Cách âm Việt Nam 840 672 780 624 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,361,247,800 70
DGS-756H (2) Cách âm Việt Nam 756 605 688 550 Hyundai (Doosan) DP222LB Hàn Quốc Faraday FD5LP Trung Quốc 1,367,369,873 60