• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 82 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-816B (1) Cách âm Việt Nam 816 653 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,197,896,492 70
DGS-828B (3) Cách âm Việt Nam 828 662 765 612 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400C Trung Quốc 1,209,467,856 60
DGS-819B (1) Cách âm Việt Nam 819 655 761 608 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6A Trung Quốc 1,212,360,697 55
DGS-818B (1) Cách âm Việt Nam 818 655 760 608 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6B Trung Quốc 1,218,146,378 70
DGS-825B (2) Cách âm Việt Nam 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,226,504,659 70
DGS-824B (1) Cách âm Việt Nam 824 659 765 612 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,238,396,265 70
DGS-831B (3) Cách âm Việt Nam 831 665 772 618 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400E Trung Quốc 1,257,199,731 55
DGS-832B (2) Cách âm Việt Nam 832 666 773 618 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 1S4 G7 (Trung Quốc) 1,280,635,919 70
DGS-830B (1) Cách âm Việt Nam 830 664 771 617 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6E Trung Quốc 1,281,094,597 60
DGS-835B (6) Cách âm Việt Nam 835 668 775 620 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 1,300,026,222 70
DGS-875S (1) Cách âm Trung Quốc 875 700 800 640 SDEC 6KTAA25-G31 Trung Quốc Faraday FD6A Trung Quốc 1,315,959,057 80
DGS-835B (2) Cách âm Việt Nam 835 668 775 620 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400G Trung Quốc 1,339,689,089 55
DGS-840B (4) Cách âm Việt Nam 840 672 780 624 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,367,892,280 70
DGS-825B (1) Cách âm G7 (Trung Quốc) 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A49-B G7 (Trung Quốc) 1,451,425,431 80
DGS-825B (1) Cách âm Việt Nam 825 660 750 600 Baudouin 8M33G900/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,490,507,350 70