• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 94 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-816B (1) Vỏ Trần Việt Nam 816 653 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,149,159,355 70
DGS-828B (3) Vỏ Trần Việt Nam 828 662 765 612 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400C Trung Quốc 1,160,730,718 60
DGS-819B (1) Vỏ Trần Việt Nam 819 655 761 608 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6A Trung Quốc 1,163,623,559 55
DGS-818B (1) Vỏ Trần Việt Nam 818 655 760 608 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6B Trung Quốc 1,169,409,241 70
DGS-825B (2) Vỏ Trần Việt Nam 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 VL4 G7 (Trung Quốc) 1,177,767,521 70
DGS-825B (1) Vỏ Trần G7 (Trung Quốc) 825 660 750 600 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A49-B G7 (Trung Quốc) 1,183,469,967 80
DGS-824B (1) Vỏ Trần Việt Nam 824 659 765 612 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6C Trung Quốc 1,189,659,128 70
DGS-831B (3) Vỏ Trần Việt Nam 831 665 772 618 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400E Trung Quốc 1,208,462,593 55
DGS-875S (1) Vỏ Trần Trung Quốc 875 700 800 640 SDEC 6KTAA25-G31 Trung Quốc Faraday FD6A Trung Quốc 1,211,754,155 80
DGS-832B (2) Vỏ Trần Việt Nam 832 666 773 618 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 1S4 G7 (Trung Quốc) 1,231,898,782 70
DGS-830B (1) Vỏ Trần Việt Nam 830 664 771 617 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Faraday FD6E Trung Quốc 1,232,357,459 60
DGS-835B (6) Vỏ Trần Việt Nam 835 668 775 620 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2S4 G7 (Trung Quốc) 1,251,289,084 70
DGS-835B (2) Vỏ Trần Việt Nam 835 668 775 620 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Sinocox SMF400G Trung Quốc 1,290,951,952 55
DGS-840B (4) Vỏ Trần Việt Nam 840 672 780 624 Baudouin 6M33G825/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO43 2L4 G7 (Trung Quốc) 1,319,155,142 70
DGS-825B (1) Vỏ Trần Việt Nam 825 660 750 600 Baudouin 8M33G900/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 1,441,770,213 70