• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,450 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 18 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-200BF (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 403,919,557 60
DGS-200BS (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 415,033,193 55
DGS-180CL (1) Cách âm Trung Quốc 200 160 180 144 Cummins 6CTA8.3G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-L G7 (Trung Quốc) 444,568,152 60
DGS-200BM (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 448,073,381 55
DGS-200CL (1) Cách âm Trung Quốc 220 176 200 160 Cummins 6CTAA8.3G2 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A44-M G7 (Trung Quốc) 467,530,024 60
DGS-198HF (2) Cách âm Việt Nam 220 176 198 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 475,305,777 60
DGS-180HS (1) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270F Trung Quốc 477,111,743 55
DGS-188HS (1) Cách âm Việt Nam 207 165 188 150 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270GS Trung Quốc 477,986,942 55
DGS-200HS (5) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 486,419,414 55
DGS-200HF (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 492,189,614 60
DGS-200HS (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 503,303,250 55
DGS-180HM (3) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 510,855,866 55
DGS-180PL (1) Cách âm Trung Quốc 198 158 180 144 Perkins 1106A-70TAG3 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-L G7 (Trung Quốc) 517,857,415 55
DGS-200HM (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 536,343,437 55
DGS-180VM (3) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 568,439,051 60