• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]enso.com
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,180 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 107 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-85VM (12) Cách âm Việt Nam 96 77 85 68 Volvo Penta TAD 530GE Đức Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 386,893,410 55
DGS-88VM (3) Cách âm Việt Nam 96 77 88 70 Volvo Penta TAD 531GE Đức Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 399,082,058 55
DGS-100VM (6) Cách âm Việt Nam 112 89 100 80 Volvo Penta TAD 531GE Đức Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (Trung Quốc) 399,177,160 50
DGS-133VM (15) Cách âm Việt Nam 148 118 133 106 Volvo Penta TAD 532GE Đức Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (Trung Quốc) 401,573,766 60
DGS-99VM (9) Cách âm Việt Nam 110 88 99 79 Volvo Penta TAD 531GE Đức Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 401,585,765 55
DGS-135VM (6) Cách âm Việt Nam 151 121 135 108 Volvo Penta TAD 532GE Đức Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 427,606,659 60
DGS-150VM (6) Cách âm Việt Nam 165 132 150 120 Volvo Penta TAD 731GE Đức Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (Trung Quốc) 429,216,778 60
DGS-135VM (3) Cách âm Việt Nam 149 119 135 108 Volvo Penta TAD 731GE Đức Mecc Alte ECP34 2M4 G7 (Trung Quốc) 433,694,131 60
DGS-157VM (12) Cách âm Việt Nam 175 140 157 126 Volvo Penta TAD 731GE Đức Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 448,138,835 60
DGS-165VM (3) Cách âm Việt Nam 182 145 165 132 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECP34 2L4 G7 (Trung Quốc) 511,821,863 60
DGS-180VM (3) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 548,950,495 60
DGS-189VM (3) Cách âm Việt Nam 212 170 189 152 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (Trung Quốc) 553,560,487 60
DGS-180VM (3) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 555,579,241 60
DGS-190VM (12) Cách âm Việt Nam 213 170 190 152 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 556,061,332 60
DGS-200VM (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (Trung Quốc) 560,189,233 60