• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 23,640 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 30 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-81BS (16) Vỏ Trần Việt Nam 90 72 81 65 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Sinocox SMF225G Trung Quốc 220,649,163 55
DGS-90BS (2) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMF225G Trung Quốc 226,971,488 55
DGS-97BS (14) Vỏ Trần Việt Nam 108 87 97 78 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMF270B Trung Quốc 229,321,744 55
DGS-85BS (2) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMF225F Trung Quốc 235,877,721 55
DGS-90BS (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMF225G Trung Quốc 248,879,721 70
DGS-85CL (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-C G7 (Trung Quốc) 249,168,747 70
DGS-83BM (24) Vỏ Trần Việt Nam 92 74 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 250,827,284 55
DGS-99BS (1) Vỏ Trần Việt Nam 108 87 99 80 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMF270B Trung Quốc 251,229,977 70
DGS-88BM (6) Vỏ Trần Việt Nam 96 77 88 70 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (sx Ấn Độ) 257,149,609 55
DGS-85BS (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMF225F Trung Quốc 257,785,953 70
DGS-85CS (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224G G7 (Trung Quốc) 258,720,379 70
DGS-100BS (2) Vỏ Trần Việt Nam 112 90 100 80 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMF270GS Trung Quốc 259,586,442 55
DGS-99BM (18) Vỏ Trần Việt Nam 110 88 99 79 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 259,662,421 55
DGS-100BS (7) Vỏ Trần Việt Nam 109 87 100 80 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMF270CS Trung Quốc 269,331,070 70
DGS-100BM (12) Vỏ Trần Việt Nam 112 89 100 80 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (Trung Quốc) 278,802,177 55