• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 22 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 371,351,202 60
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 377,432,850 60
DGS-232B (8) Cách âm Việt Nam 232 185 211 169 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 380,328,873 70
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 393,650,577 55
DGS-220B (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 399,732,225 60
DGS-232B (2) Cách âm Việt Nam 232 185 211 169 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Faraday FD4MS Trung Quốc 406,393,077 60
DGS-233B (14) Cách âm Việt Nam 233 186 212 169 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 413,041,932 60
DGS-220B (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G220/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 414,070,620 60
DGS-220B (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 436,369,995 55
DGS-220H (5) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 487,033,409 55
DGS-220C (1) Cách âm Trung Quốc 220 176 200 160 Cummins 6CTAA8.3G2 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A44-M G7 (Trung Quốc) 487,321,173 60
DGS-220H (2) Cách âm Việt Nam 220 176 198 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 493,115,057 60
DGS-225H (3) Cách âm Việt Nam 225 180 199 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMU270J Trung Quốc 496,011,080 70
DGS-220H (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Sinocox SMU270G Trung Quốc 504,585,913 55
DGS-220H (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 510,667,561 60