• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 24,540 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 16 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-200BS (2) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 413,772,286 55
DGS-200BF (8) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 416,560,923 60
DGS-200BM (6) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Baudouin 6M16G250/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 445,029,691 55
DGS-200CL (1) Cách âm Trung Quốc 220 176 200 160 Cummins 6CTAA8.3G2 Trung Quốc Leroy Somer TAL-A44-M G7 (Trung Quốc) 469,250,994 60
DGS-200HS (5) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 488,209,915 55
DGS-198HF (5) Cách âm Việt Nam 220 176 198 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 490,998,551 60
DGS-199HS (3) Cách âm Việt Nam 225 180 199 159 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Sinocox SMF270H Trung Quốc 494,066,051 55
DGS-200HS (1) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Sinocox SMF270G Trung Quốc 505,155,900 55
DGS-200HF (4) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Faraday FD3F Trung Quốc 507,944,536 60
DGS-200HM (6) Cách âm Việt Nam 226 180 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 518,411,872 55
DGS-201HM (9) Cách âm Việt Nam 226 181 201 161 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 2M4 G7 (Trung Quốc) 525,173,694 55
DGS-200HF (1) Cách âm Việt Nam 226 181 200 160 Hyundai (Doosan) P086TI Hàn Quốc Faraday FD4MP Trung Quốc 527,250,824 55
DGS-200HM (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Hyundai (Doosan) DP086LA Hàn Quốc Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 536,413,305 55
DGS-206VM (12) Cách âm Việt Nam 229 183 206 165 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 586,005,351 60
DGS-200VM (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 587,060,799 60