• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 125 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-96V (12) Cách âm Việt Nam 96 77 85 68 Volvo Penta TAD 530GE Đức Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 421,490,090 55
DGS-147V (18) Cách âm Việt Nam 147 117 132 105 Volvo Penta TAD 532GE Đức Mecc Alte ECP34 2M4 G7 (Trung Quốc) 426,049,191 60
DGS-96V (3) Cách âm Việt Nam 96 77 88 70 Volvo Penta TAD 531GE Đức Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 429,887,004 55
DGS-112V (3) Cách âm Việt Nam 112 89 100 80 Volvo Penta TAD 531GE Đức Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (Trung Quốc) 433,223,736 50
DGS-110V (12) Cách âm Việt Nam 110 88 99 79 Volvo Penta TAD 531GE Đức Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (Trung Quốc) 435,184,155 55
DGS-149V (3) Cách âm Việt Nam 149 119 135 108 Volvo Penta TAD 731GE Đức Mecc Alte ECP34 2M4 G7 (Trung Quốc) 480,494,169 60
DGS-165V (15) Cách âm Việt Nam 165 132 150 120 Volvo Penta TAD 731GE Đức Mecc Alte ECP34 1L4 G7 (Trung Quốc) 481,547,319 60
DGS-173V (3) Cách âm Việt Nam 173 138 155 124 Volvo Penta TAD 731GE Đức Mecc Alte ECO38 2M4 G7 (Trung Quốc) 512,573,318 60
DGS-182V (3) Cách âm Việt Nam 182 145 165 132 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECP34 2L4 G7 (Trung Quốc) 551,037,280 60
DGS-198V (3) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 589,303,584 60
DGS-208V (15) Cách âm Việt Nam 208 166 186 149 Volvo Penta TAD 732GE Đức Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 597,218,380 60
DGS-198V (3) Cách âm Việt Nam 198 158 180 144 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 1S4 G7 (Trung Quốc) 606,883,504 60
DGS-229V (12) Cách âm Việt Nam 229 183 206 165 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 614,798,300 60
DGS-220V (3) Cách âm Việt Nam 220 176 200 160 Volvo Penta TAD 733GE Đức Mecc Alte ECO38 2S4 G7 (sx Ấn Độ) 615,826,988 60
DGS-248V (3) Cách âm Việt Nam 248 198 225 180 Volvo Penta TAD 734GE Đức Mecc Alte ECO38 1M4 G7 (Trung Quốc) 634,571,147 60