• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 60 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-16P (1) Cách âm G7 (Trung Quốc) 16 13 15 12 Perkins 403A-15G2 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A40-D G7 (Trung Quốc) 192,683,797 60
DGS-15P (1) Cách âm Trung Quốc 15 12 13 10 Perkins 403A-15G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A40-C G7 (Trung Quốc) 202,264,872 65
DGS-22P (1) Cách âm Trung Quốc 22 18 20 16 Perkins 404A-22G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A40-F G7 (Trung Quốc) 218,502,795 65
DGS-22P (3) Cách âm Việt Nam 22 18 20 16 Perkins 404A-22G1 Anh Mecc Alte ECP28 VL4 G7 (Trung Quốc) 261,912,333 55
DGS-33P (6) Cách âm Việt Nam 33 26 30 24 Perkins 1103A-33G Anh Mecc Alte ECP28 VL4 G7 (Trung Quốc) 288,090,157 90
DGS-50P (6) Cách âm Việt Nam 50 40 45 36 Perkins 1103A-33TG1 G7 (sx Ấn Độ) Mecc Alte ECP32 2S4 G7 (Trung Quốc) 294,336,421 130
DGS-34P (3) Cách âm Việt Nam 34 27 31 24 Perkins 1103A-33G Anh Mecc Alte ECP32 1M4 G7 (Trung Quốc) 296,362,237 90
DGS-50P (12) Cách âm Việt Nam 50 40 46 36 Perkins 1103A-33TG1 G7 (sx Ấn Độ) Mecc Alte ECP32 1M4 G7 (Trung Quốc) 296,362,237 130
DGS-53P (6) Cách âm Việt Nam 53 42 48 38 Perkins 1103A-33TG1 G7 (sx Ấn Độ) Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 313,581,668 130
DGS-110P (2) Cách âm Trung Quốc 110 88 100 80 Perkins 1104C-44TAG2 Anh Leroy Somer TAL-A44-D G7 (Trung Quốc) 375,426,565 90
DGS-91P (12) Cách âm Việt Nam 91 73 83 66 Perkins 1104A-44TG2 Anh Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 404,688,253 55
DGS-110P (18) Cách âm Việt Nam 110 88 100 80 Perkins 1104C-44TAG2 Anh Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (Trung Quốc) 421,393,538 55
DGS-96P (3) Cách âm Việt Nam 96 77 88 70 Perkins 1104C-44TAG2 Anh Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 425,119,723 55
DGS-198P (1) Cách âm Trung Quốc 198 158 180 144 Perkins 1106A-70TAG3 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-L G7 (Trung Quốc) 539,185,940 55
DGS-149P (3) Cách âm Việt Nam 149 119 135 108 Perkins 1106A-70TAG2 Anh Mecc Alte ECP34 2M4 G7 (Trung Quốc) 562,998,299 70