• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 44 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-550B (1) Cách âm Việt Nam 550 440 500 400 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 731,234,968 60
DGS-550B (1) Cách âm Việt Nam 550 440 500 400 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 743,428,292 55
DGS-565B (7) Cách âm Việt Nam 565 452 517 414 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 748,331,658 55
DGS-564B (3) Cách âm Việt Nam 564 451 517 413 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Faraday FD5MP Trung Quốc 762,564,435 55
DGS-559B (2) Cách âm Việt Nam 559 447 512 410 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 765,457,276 55
DGS-550B (2) Cách âm Việt Nam 550 440 500 400 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 3S4 G7 (Trung Quốc) 777,032,799 70
DGS-564B (10) Cách âm Việt Nam 564 451 517 413 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Mecc Alte ECO40 1L4 G7 (Trung Quốc) 787,212,708 70
DGS-555B (2) Cách âm Việt Nam 555 444 508 407 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Faraday FD6AS Trung Quốc 807,403,469 70
DGS-557B (1) Cách âm Việt Nam 557 446 510 408 Baudouin 6M21G550/5 Trung Quốc Faraday FD6A Trung Quốc 821,867,674 55
DGS-550H (1) Cách âm Việt Nam 550 440 500 400 Hyundai (Doosan) DP158LD Hàn Quốc Faraday FD5M Trung Quốc 930,933,562 60
DGS-550H (1) Cách âm Việt Nam 550 440 500 400 Hyundai (Doosan) DP158LD Hàn Quốc Sinocox SMF355C Trung Quốc 943,126,886 55
DGS-586H (5) Cách âm Việt Nam 586 469 531 425 Hyundai (Doosan) DP158LD Hàn Quốc Sinocox SMF355DS Trung Quốc 948,030,251 55
DGS-585H (3) Cách âm Việt Nam 585 468 531 425 Hyundai (Doosan) DP158LD Hàn Quốc Faraday FD5MP Trung Quốc 962,263,029 55
DGS-580H (4) Cách âm Việt Nam 580 464 526 421 Hyundai (Doosan) DP158LD Hàn Quốc Sinocox SMF355ESL Trung Quốc 965,155,870 55
DGS-550H (2) Cách âm Việt Nam 550 440 500 400 Hyundai (Doosan) DP158LD Hàn Quốc Mecc Alte ECO40 3S4 G7 (Trung Quốc) 976,731,393 70