• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,457 VND

Máy phát điện

Reset
Tìm thấy 31 sản phẩm
Model Vỏ máy Xuất xứ Công suất dự phòng Công suất liên tục Động cơ Đầu phát Giá (VND) Ngày giao
KVA KW KVA KW Hiệu Model Xuất xứ Hiệu Model Xuất xứ
DGS-110S (1) Vỏ Trần Trung Quốc 110 88 100 80 SDEC 4HTAA4.3-G21 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-D G7 (Trung Quốc) 229,846,243 70
DGS-90B (9) Vỏ Trần Việt Nam 90 72 81 65 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 235,101,181 55
DGS-99B (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 241,754,715 55
DGS-108B (8) Vỏ Trần Việt Nam 108 87 97 78 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU270B Trung Quốc 244,228,094 55
DGS-92B (1) Vỏ Trần Việt Nam 92 74 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Faraday FD3D Trung Quốc 250,548,951 55
DGS-94B (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 251,127,519 55
DGS-111B (1) Vỏ Trần Việt Nam 111 89 99 79 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Faraday FD3D Trung Quốc 257,202,485 55
DGS-99B (1) Vỏ Trần Việt Nam 99 79 90 72 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU225G Trung Quốc 261,917,816 70
DGS-92B (12) Vỏ Trần Việt Nam 92 74 83 66 Baudouin 4M10G88/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 262,578,632 55
DGS-108B (1) Vỏ Trần Việt Nam 108 87 99 80 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU270B Trung Quốc 264,391,195 70
DGS-94C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Leroy Somer TAL-A44-C G7 (Trung Quốc) 264,844,204 70
DGS-96B (3) Vỏ Trần Việt Nam 96 77 88 70 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 1S4 G7 (Trung Quốc) 269,232,166 55
DGS-94B (1) Vỏ Trần Việt Nam 94 75 85 68 Baudouin 4M11G120/5 Trung Quốc Sinocox SMU225F Trung Quốc 271,290,620 70
DGS-110B (12) Vỏ Trần Việt Nam 110 88 99 79 Baudouin 4M10G110/5 Trung Quốc Mecc Alte ECP34 2S4 G7 (Trung Quốc) 274,634,341 55
DGS-94C (1) Vỏ Trần Trung Quốc 94 75 85 68 Cummins 6BT5.9-G1 G7 (Trung Quốc) Stamford UCI224G G7 (Trung Quốc) 274,996,738 70