• 98 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1, TP.HCM
  • [email protected]
  • (+84) 0287 1069 898
1 USD : 25,485 VND
Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2019

Công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2019

Ngày 19/03/2019, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng năm 2019. Đọc thêm ...
UPS là gì?

UPS là gì?

An uninterruptible power supply (UPS) is a device that allows a computer to keep running for at least a short time when the primary power source is lost. It also provides protection from power surges. Đọc thêm ...
Tủ ATS là gì?

Tủ ATS là gì?

Tủ ATS là hệ thống chuyển đổi nguồn tự động, có tác dụng khi điện lưới mất thì máy phát tự động khởi động và đóng điện cho phụ tải. Đọc thêm ...
Deepsea Control Panel Comparison

Deepsea Control Panel Comparison

What is DSE 7320 MKII? What is the difference between DSE 7320 and DSE 7320 MKII? First, The DSE7320 is a feature packed Auto Mains (Utility) Failure Control Module designed to control single diesel or gas gen-set applications.  Đọc thêm ...
New STAMFORD S4 alternator

New STAMFORD S4 alternator

Cummins Generator Technologies, a leading global manufacturer of STAMFORD and AvK alternators, has unveiled the STAMFORD S4, the latest addition to its family of alternators. Đọc thêm ...
buy diesel generator with Digenso